Pielnik do kukurydzy

 

Typ maszyny

Ciągana 6 rzędy

Ciągana 8 rzędy

Samosterująca 6 rzędy

Samosterująca 8 rzędy

Rama stała

*

 

*

 

Rama składana hydraulicznie

 

*

 

*

Sterowana śladem (elektrohydraulicznie)

 

 

*

*

Wyposażenie: 5 zęb�w giętkich, element 150mm, osłony na liście

*

*

*

*

Koła stabilizujące

 

 

*

*

 

Opcji

Płaskie talerze otwierające glebę (ochrona korzeni); rozrzutnik saletry- 2 zbiorniki na 6-rzędowy lub 3 zbiorniki na 8-rzędowy; Punktowy oprysk herbicydu; adaptacja maszyny na prz�d ciągnika; itd.

Opcjie systemu sterującego:

Czujniki indukcyjne, czujniki rzędu, itd.