Pielnik do burakow

 

Typ maszyny

Ciągana 6x45/50

Ciągana 12x45/ 50

Samosterująca 6x45/50

Samosterująca 12x45/50

Samosterująca 18x45/50

Rama stała

*

 

*

 

 

Rama składana hydraulicznie

 

*

 

*

*

Sterowana 2ma talerzami

*

*

 

 

 

Sterowana śladem (elektrohydraulicznie)

 

 

*

*

*

wyposazenie: ząb giętki, element 150mm, noże lewo i prawo, 2 osłony na liście

*

*

 

 

 

Wyposażenie: 3 zęby giętke, element 150mm, osłony na liście

 

 

*

*

*

plaskie talerze otwierające glebę (ochrona korzeni)

opcja

opcja

*

*

*

Koła stabilizujące

 

 

*

*

*